Kontakt

Olav Osvoll
Dagleg leiar
Førdefjorden Energi AS
Epost: post@fordefjordenenergi.no
Tlf: 95290117

Magne Hjelle
Prosjektleiar
Førdefjorden Energi AS
Epost: magne.hjelle@fjordvarme.no
Tlf: 90826775