• Vi er i gang!

  Førdefjorden Energi leverer fornybar energi frå
  fjordvarme til bygg i Førde. Førdehuset, Førde Sentralsjukehus
  og andre større bygg får no varme og kjøling basert på fjorden
  som energikjelde. Vi leverer også energi til bustadkompleks.

  Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

Kvifor fjordvarme?

 • Kostnadseffektiv energiløying

  Ved tilkopling på fjordvarmenettet er vedlikehald og reinvestering Førdefjorden Energi sitt ansvar.

 • Sikker og stabil varme og kjøling

  Fjordvarmeanlegget komplett duplisering av alle komponentar og vil kunne levere varme også når det elektriske nettet er nede.

 • Beredskap 24/7

  Førdefjorden Energi har overvaking av leveransen, og beredskap døgnet rundt heile året.

 • Mest arealeffektive energiløysing

  Fjordvarme krev to røyr, som går inn i husveggen din, og koplar seg på ein platevekslar til vannboren varme eller tappevatn. Dette er ikkje berre driftseffektivt, men også svært arealeffektivt deg som kunde.

 • Ingen lokal støy

  Fjordvarme produserer ingen lokal støy.

 • 100% fornybar og kortreist energi

  Vi nyttar energi frå vår eigen fjord til varme og kjøling i Førde sentrum. Dette er bra for miljøet!