Trafikkavvikling Kyrkjevegen og Elstervegen

Ovenfor er ein oppdatert plan for trafikkavviklinga i Kyrkjevegen og Elstervegen 21.09.2017. Gjeldande stengingsområde og omkøyringsvegar syner på plan. Elstervegen vert stengt utanom køyring til eigedommane. Område for  levering og henting av elevar vert p.plassen mellom Kyrkja og skulen.