TRAFIKKAVVIKLINGSPLAN: KYRKJEVEGEN GJELDANDE FRÅ 26.10.2017

Ovenfor finn De oppdatert plan for trafikkavviklinga i området frå Langebruvegen til Førdehuset. Klikk på bilete for å få komplett oversikt. Gjeldande stengingsområde og midlertidig gangveg syner på vedlagte plan. Elstervegen er framleis stengt for gjennomkøyring utanom køyring til eigedommane. Område for  levering og henting av elevar vert p.plassen mellom Kyrkja og skulen. Område for henting og levering av rørslehemma elevar er avmerka etter avtale med skulen.