Bygg i Førde brenner 1,8 millionar liter olje kvart år. No får dei hjelp av byens største klimatiltak nokon gong

Dette vil gjere Førde til ein endå meir attraktiv by, seier Leif Olstad.

Den nye daglege leiaren i Førdefjorden Energi viser Firda rundt i energisentralen som skal forsyne Førde med fjordvarme – eit høgteknologisk virvar av røyr, kablar, kondensatorar, pumper og varmevekslarar over tre etasjar i det 700 kvadratmeter store bygget ved utløpet av Jølstra.

Les heile saka på firda.no