Kontakt

vakt tlf: 90972020

Aleksander Frøyen
Dagleg leiar
Førdefjorden Energi AS
Epost: aleksander.froyen@fordefjordenenergi.no
Tlf: 46888498

Magne Hjelle
Prosjektleiar
Førdefjorden Energi AS
Epost: magne.hjelle@fjordvarme.no
Tlf: 90826775