Kontakt

vakt tlf: 90972020

Leif Olstad
Dagleg leiar
Førdefjorden Energi AS
Epost: leif.olstad@fordefjordenenergi.no
Tlf: 95232585

Magne Hjelle
Prosjektleiar
Førdefjorden Energi AS
Epost: magne.hjelle@fjordvarme.no
Tlf: 90826775