Kontakt oss for tilbod om fjordvarme

Ved utfylling og innsending av denne informasjonen vil det opprettast ein dialog mellom dykk og Førdefjorden Energi AS for å utreie eit tilbod på fjernvarme. Bygg som ligg nær røyrtraseen, har vassboren varme, oljetank/elkjel og høgt energibehov er dei som har mest å tene på tilknyting.

Send informasjonen til post@fordefjordenenergi.no

Kontaktinformasjon:

Namn:
E-post:
Telefon:

Teknisk informasjon:

Adresse bygg:
Vassboren varme (ja/nei):
Elkjel (ja/nei):
Installert effekt (kW):
Energiforbruk (kWh/år):
Oljekjel (ja/nei):
Installert effekt (kW):
Energiforbruk (kWh/år):
Volum oljetank (liter):
Areal:
kWh/år varme:
kWh/år kjøling: