Pågåande arbeid

April 2018

Elstervegen og Førdehus-området
Utbygginga er no ferdig, og Førdepakken har overtatt byggeplass i Elstervegen og i Førdehus-området.

Kulturskulen og Solsida barnehage
Utbygging av av kulturskulen og Solsida barnehage er i gang. Siste sveis er gjennomført opp til Solsida barnehage. Bygging i grøft fase 1 er no ferdig. Grøfta vert brei med fleire aktørar i samarbeid. Dette medfører at trafikk i periodar må leggast om. Entreprenør Magne Hafstad AS er ansvarlig for å skilte omkøyringane godt. Entreprenør Magne Hafstad AS er ansvarleg for å skilte omkøyringane godt.

Registrer ditt mobilnummer på www.varslemeg.no  om du er interessert i å bli varslet på sms for ting som angår deg. Du kan også registrere nøkkelpersoner i bedrift/organisasjon.