Trafikk og framdrift i grøfta

Grøfta vert brei med fleire aktørar i samarbeid. Dette medfører at trafikk i periodar må leggast om. Entreprenør Magne Hafstad AS er ansvarlig for å skilte omkøyringane godt.

Registrer ditt mobilnummer på www.varslemeg.no  om du er interessert i å bli varslet på sms for ting som angår deg. Du kan også registrere nøkkelpersoner i bedrift/organisasjon.

Øyrane

  • Hovudgrøfta på Ytre Øyrane er ferdig, og arbeidet som pågår med tilknyting av kunder skal ikkje føre til store trafikkomleggingar.
  • Kryssinga av RV5 er planlagt etter fellesferien.
  • Kryssinga av varetilkomst til Mo og Øyrane VGS er skissert direkte etter oppstart av skuleferien.